Beth am ddod i aros yn nhref Gymreiciaf y Byd – Caernarfon – dros Wyl y Banc.

View Of Carnarvon Castle north wales

Mae cymaint i’w wneud yn y dref ac yn yr ardal ehangach.
Beth am ymweld a Chastell Caernarfon, Caer Rufeinig Segontium, Safle Treftadaeth Unesco yn Chwareli Llechi y Gogledd Orllewin?
Beth am gerdded rhan o’r Lwybr Arfordir Cymru?
Beth am grwydro Eryri?
Beth am ymweld a thraethau braf Gwynedd a Mon?
Beth am daith cwch lawr y Fenai i weld y Pontydd a dolffiniaid leol?
Beth am badl fyrddio, canwio neu gaiacio ar Llyn Padarn

Cysylltwch a ni yn Llety Arall lle cewch aros mewn llety cymunedol yng nghanol y dref.
[email protected] neu 01286 662907